Сценарийно планиране на способности за киберсигурност

Описание на курса: 

В курса се демонстрира възможността за приложение на две универсални концепции, каквито са планиране за способности и сценарийно планиране, за нуждите на киберсигурността. В лекциите последователно се разглеждат въпросите за особеностите на сценарийното мислене, рамката и технологията за сценарийно планиране, технологията за планиране за способности на базата на сценарии

Последно обновяване: петък, 16 March 2018