Методология за планиране на военновременните способности на отбранителната система на страната, базирано на сценарии

Проектът се изпълнява от Центъра за мениджмънт на сигурността и отбраната по заявка на Министерство на отбраната. Крайни потребители на резултатите от проекта са институциите с отговорности в областта на военновременното планиране на гражданските ресурси за отбрана. Продължителност на проекта април - декември 2011 г. Финансирането на проекта е от страна на МО с проектен бюджет в размер на 30 000 лева.
Finance: 
30 000 BGN
Project Leader: 
Статут на проекта: 
Последно обновяване: сряда, 17 Септември 2014