Анализ на сигурността в информационното пространство

Описание на курса: 

В структурно отношение съдържанието на курса е разделено на две части. В първата част се разглеждат различни аспекти на сигурността в информационното пространство – нормативен, административен, процедурен и психологически, като целта е да се даде един обобщаващ поглед върху спецификата на изграждането и поддържаните на сигурност в информационното пространство. Във втората част са включени теми, разглеждащи специфични проблеми на сигурността каквито са социалното инженерство, криптографията, управление на достъпа до информационни ресурси и сигурност на автентикацията на потребители на информационни системи.

Последно обновяване: петък, 16 March 2018