Албания: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 120, София (2015)

Анотация:

Докладът предлага оценка на основните рискове за Албания, например горски пожари, наводнения, заметресения и снежни бури. Описана е структурата на националната система за управление при кризи, функционираща на три нива, като се изследва водещата роля на Главна дирекция „Извънредни ситуации" в Министерството на вътрешните работи. Докладът разглежда начина на структуриране и работата на системата от ниво qark (регион) до ниво община. В заключение се предлага описание на основните оперативни звена и на ресурсите, които се отделят за управление при кризи.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 30 June 2015