Черна гора: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи иОтговор при Бедствия

Тип публикация:

Report

Автори:

Valeri Ratchev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 122, София (2015)

ключови думи:

Дирекция за управление при извънредни ситуации, законодателна рамка, отговор при бедствия, подготовка, Черна гора

Анотация:

Докладът е посветен на Черна гора, бивша югославска република, която развива националната си система за гражданска защита едва след 2006г., започвайки от кота 0, като използва за основа остатъците от федералните институции и се опитва да приложи добри международни практики. По-нататък в доклада се разисква концептуалният преход от „гражданска отбрана" към „гражданска защита" и влиянието му върху процеса на изграждане на системата. Малка по размер, но силно уязвима, Черна гора често се налага да се справя с последиците от земетресения, горски пожари и хидрометеорологични феномени като наводнения, суша, горещини и обилни снеговалежи. От особено значение са също честите проявления на свлачища, свързани с характерния планинския терен. Докладът разглежда политиките в областта, както и правните и оперативни аспекти на черногорската система за управление при кризи.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 30 June 2015