Демография, Способности и Сигурност

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Число 134, p.1-10 (2020)

ключови думи:

демография, политики за сигурност, сигурност, способности за сигурност, функции на сигурността

Анотация:

Изследването на взаимната връзка и влияние на демографските процеси върху сигурността е свързано с избор на подходящ интегриращ компонент, който да се повлиява от демографските фактори и да пренася това влияние върху състоянието на сигурността. По съдържание и предназначение  способностите за сигурност могат да изиграят изискващата се роля. В статията се аргументира връзката между демограските процеси и политики и състоянието на сигурността, като се използват способностите за сигурност в сърцевината на които стои човешкият фактор. Не по-малко интересна е изследваната връзка между функциите на сигурността, политиките за сигурност и състоянието на сигурността по принцип и в частност по отношение на демографската сигурност.

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 09 March 2020