Инструменти за Мениджмънт на Системата за Управление на Сигурността на Летище

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Число 142 (2021)

ключови думи:

балансирана карта от критерии за ефективност, летище, сигурност, стратегическа карта, стратегия за развитие

Анотация:

<p>Системата за управление на сигурността на летище представлява сложна система, която включва в себе си сигурност на персонал и пътници, на авиационна техника, на товари, на информация, на технически системи и на различни други активи. Тази особеност поставя изисквания за изчерпателност и устойчивост пред нея. В същото време, на фона на промените в средата за сигурност, изследваната система за управление на сигурността на летище следва да притежава достатъчна гъвкавост, въвеждане на промени и способност за адаптиране. В материала се представят резултатите от изследване за възможностите за адаптиране и приложение на класически мениджърски инструменти в интерес на осигуряване на устойчиво развитие на системата за управление на сигурността на летище.</p>

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 04 Октомври 2021