Как бяха Използвани Мотиваторите на Човешкото Поведение в Условията на Извънредно Положение и Пандемия от Коронавирус

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

CSDM Views, Число 39 (2020)

ключови думи:

атрибутивна теория, баланс на последствията, коронавирус, криза, модели за поведение, организационна култура

Анотация:

<p>Поведението на хората в условия на криза е ключов фактор за излизане от кризата за възможно най-кратко време и с въможно най-малки последствия. Моделирането на поведението на хората използва инструменти, които притежават специфика като съдържание и като начин за прилагане. Дали и доколко успешно бяха прилжени различните мотиватори на поведението на хората по време на кризата с коронавируса &ndash; това е въпросът, отговор на който се търси в настоящия материал</p>

Share/Save
Последно обновяване: петък, 12 June 2020