Литва: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 126, София (2015)

ключови думи:

гражданска защита, Литва, отговор при бедствия, подготовка, структури за управление при кризи, централизирана структура

Анотация:

Докладът изхожда от факта, че системата за управление при кризи в Литва е централизирана, което е характерно за всички държави от балтийския регион. От гледна точка на законодателство, докладът оценява Националната стратегия за сигурност, която задава основните цели и средстава за реализиране на националната политика за сигурност. Авторите описват нивата и елементите на литовската система за управление при кризи, в т.ч. правителство, държавни и общински структури, предприятия, обществени организации, сили и средства за гражданска защита.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 30 June 2015