Оценка на ролята и място на научните изследвания и иновации в процеса на трансформация на отбранителните способности на ВС на Република България

Тип публикация:

Report

Автори:

Iliev, Kamen

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 84, София (2011)

Анотация:

В курсовата работа са събрани и представени в обобщен вид материалите публикувани през последните години по темата „Реорганизация и развитие на системата за научни изследвания и технологии в интерес на отбраната и националната сигурност”. Анализирани са взаимосвързаността и взаимовлиянието на тези процеси с трансформациите в сектора „Сигурност и отбрана”, като се фокусира основно върху Въоръжените Сили на Република България.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014