Скок в използването на материалите от базата данни на IT4Sec

29/11/2014

С пускането на новия сайт на секция "ИТ в сигурността" в началото на ноември рязко нарасна използването на материали от онлайн базата данни. Броят на свалените файлове рязко се увеличи и достигна 21000 сваляния за един месец.

Три статии от "Information & Security: An International Journal" оглавяват списъка на най-сваляни публикации:

1. Cloud Testing: A State-of-the-Art Review

2. A MATLAB Tool for Development and Testing of Track Initiation and Multiple Target Tracking Algorithms

3. Terrorist ‘Use’ of the Internet and Fighting Back

Най-сваляните публикации на членове на секция "ИТ в сигурността" са:

1. Analytical support to foresighting EU roles as a Global Security Actor

2. Capabilities-based Planning for Security Sector Transformation

3. C4ISR in Modernizing Security Sector in Bulgaria and South-Eastern Europe

Последно обновяване: събота, 29 Ноември 2014