„Пагонизиране“ на Образа на Българския Политик: Предимства и Недостатъци

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

CSDM Views, Число 46 (2023)

ключови думи:

анализ, недостатъци, политик, предимства, профил, служител с пагони

Анотация:

<p>Трансформирането на модела на добрия служител с пагони в модела на добрия политик е процес, успехът на който зависи от характеристиките, които изграждат профилите на тези две групи субекти. Изследването на ефективността на тази трансформация се аргументира със зачестилите случаи за нейната реализация в практиката на институции, каквито са Президентство, Народно събрание и Министерски съвет. В материала се представят резултатите от изследване, целта на което не е&nbsp; отричане на възможността за реализиране на добрия служител с пагони на високите нива в политическата система на страната. Целта по-скоро е да се изследва ефективността при трансформирането на модела на добрия служител с пагони в модел на добрия политик, при което да се създадат условия за постигане на резултати в полза на обществото.</p>

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 04 April 2023