Полша: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 119, София (2015)

ключови думи:

Национална система за противопожарна защита и спасяване, отговор при бедствия, подготовка, Полша, стандартни оперативни процедури

Анотация:

Обект на настоящето изследване е сложната архитектура на полската система за управление при кризи. Докладът се фокусира върху централния елемент на системата – националните структури за противопожарна защита и спасяване; нивата, на които действат; и функционирането им. Изследването обхваща също и други структури и служби, съставляващи или подпомагащи полската система за управление при кризи в широк смисъл.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 30 June 2015