Сигурност на обществото и гражданите

Сигурност на обществото и гражданите

Сигурност на обществото и гражданите, гражданска сигурност, защита на населението - концепии, системи, архитектури