Поуки от практиката на многонационално отбранително сътрудничество в Югоизточна Европа

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 21, София (2007)
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014