Поуки от процедурата за придобиване на нов тип боен самолет, 1999-2017

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 131, София (2018)

ключови думи:

анализ на алтернативи, жизнен цикъл, многокритериален анализ, модернизация, отбранителна аквизиция

Анотация:

<p>Обсъждането и действията за придобиване на нов тип боен самолет за военновъздушните сили, осигуряващ като минимум самостоятелно изпълнение на задачата за въздушно патрулиране в мирно време и оперативна съвместимост със съюзниците в НАТО, продължават вече близо 20 години. В сходна ситуация много страни правят политически избор, докато България избра да проведе състезателна процедура. През 2016 г. Народното събрание одобри съответен &bdquo;проект за инвестиционен разход&ldquo;, който беше доведен до избор на изпълнител през април 2017 год., но няколко месеца по-късно, по предложение на създадена временна комисия, върна проекта в Министерството на отбраната с препоръки за промени.</p><p>Настоящата публикация анализира основни проблеми в процедурата, свързани с определянето на изискванията, възприетата методика за оценяване на алтернативни предложения и заложения подход към управлението на проекта, с фокус върху отсъствието на концептуална и процедурна яснота при свръхконцентрация на правомощия в един орган, ръководен от командира на ВВС. Тя е изготвена на основата на публично достъпна информация и е предназначена да подпомогне успешната реализация на проекта и цялостната модернизация на бойната ни авиация.</p><p>Докладът е представен на Научна конференция &quot;50 години безпилотна авиация в България&quot;, организирана от филиал Пловдив на Техническия университет - София, 11-12 април 2018 г.</p>

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 13 March 2019