Продуктивен и Контра Продуктивен Баланс в Сигурността

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

CSDM Views, Число 44 (2022)

ключови думи:

баланс, заплахи, ресурси, риск, сигурност, способности, уязвимости

Анотация:

Изследванията в областта на сигурността засилват своята актуалност в условия на кризи, които не липсват в съвремието. Връщането към основополагащите въпроси от типа защо е важна сигурността и какво затруднява създаването на приемливо ниво за сигурност позволява от една страна да бъдат разкрити някои погрешни тези, а от друга страна да бъдат добавени гледни точки при търсенето на рационални отговори. В материала се прави паралел между два типа баланси в сигурността, определени като продуктивен и контра продуктивен. На базата на сравнението се извеждат предизвикателства пред намиране на балансирани решения на въпроси за сигурността, разглеждани като многофакторни функции.

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 12 Септември 2022