Сценарий 1a. Съюзна отбранителна операция на територията на Република България или действия за разрешаване на военнополитическа криза в национален формат

Тип публикация:

Book Chapter

Източник:

Методология и сценарии за отбранително планиране, Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, София (2007)
Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 01 June 2015