Сравнителен Анализ на Модели за Оценяване на Зрелостта на Способностите за Киберсигурност

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Число 138 (2021)

ключови думи:

киберсигурност, киберустойчивост, модели за измерване на зрелостта на способностите за киберсигурност, нива на зрялост, области за киберсигурност, способности

Анотация:

<p>Всичко онова, което се прави в областта на киберсигурността, киберустойчивостта и противодействието срещу киберпрестъпността може да бъде фокусирано върху един термин и това е терминът способности за киберсигурност. Способностите за киберсигурност демонстрират възможностите за изпълнение на политики, стандарти, указания и оперативни процедури за сигурност на информационни системи, мрежи, приложения и информация. От своя страна способностите за киберсигурност представляват динамичен обект, който се изгражда, поддържа, развива, модифицира и адаптира към променящата се среда за сигурност. Динамиката при способностите за сигурност налага измерване на степента на тяхната зрялост и съпоставяне с целевите нива. В доклада се прави сравнителен анализ на съществуващи модели за оценяване на зрелостта на способностите за киберсигурност като по този начин се създава възможност за аргументиран избор на подобен метод за нуждите на конкретно оценяване.</p>

Share/Save
Последно обновяване: петък, 14 May 2021