Biblio

Export 10 results:
Filters: Keyword is киберсигурност  [Clear All Filters]
2015
Georgiev, Venelin. Нива за Обучение на Персонала по Проблемите на Киберсигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Минчев, Златогор. Прогнозни заплахи и предизвикателства в киберпространството In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
2014
Ivanova, Yoana. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.