Стратегическа карта и балансирана система от показатели за ефективност – приложение при оценяване на дейността на структурите в БАН

Тип публикация:

Report

Автори:

Georgiev, Venelin

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 107, София (2013)

Анотация:

В материала, на базата на класически и общоприет подход за управление на организацията, е направено описание на възможен механизъм за оценяване на дейността на структурите на БАН. Основната идея е свързана с разбирането, според което за да бъде ефективно управлявана една организация трябва да бъдат създадени условия за оценяване на нейната дейност, което от своя страна е свързано с доброто познаване и описание на модела на опериране. При структурирането на механизма за оценка са използвани средства като стратегическа карта, балансирана система от показатели за ефективност, управленска матрица, количествени и качествени оценки. В съдържанието на материала са описани предимствата в теоретичен и практически аспект, които предлагания механизъм би осигурил при измерване и оценяване на специфичната дейност на структурите на БАН.
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014