Въпроси и рискове, свързани с ресурсното осигуряване на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

CSDM Views, Число 42 (2021)

ключови думи:

Въоръжени сили, отбранителни способности, програма за развитие, ресурси за отбрана, риск

Анотация:

<p>Сигурността, суверенитета и териториалната цялост на държавата са първостепенни блага за обществото, които следва да бъдат гарантирани с помощта на адекватни инструменти. Отбранителните способности са част от тези инструменти и като такива тяхното състояние предизвиква не само на експертен, но и по-широк обществен интерес. Изграждането на желаните отбранителни способности зависи от ресурсното осигуряване на разработваните програми и планове. Доказването на рационалността на такива планове и програми изисква отговори на правилните въпроси и идентифициране на свързаните рискове.&nbsp;</p>

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 04 January 2021