За конфликтите, интересите, целите, силата и сигурността

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

CSDM Views, Число 40 (2020)

ключови думи:

интереси, конфликт, протести, сигурност, сила, цел

Анотация:

<p>За онези, които са ориентирани към резултатите важат две основни правила. Първото гласи, че е важно постигането на целта, а не вложените усилия и пропиляното време. Постигането на целта на практика означава отстояване на интересите в хода на възникнал конфликт с помощта на адекватни на средата средства на силата. Метриката за постигането на целта е сигурността, желана и търсена от субектите, чиито интереси се отстояват с инструментите на силата. Второто правило гласи, че независимо от постигнатия резултат, полза може да бъде извлечена чрез поуките от практиката.</p>

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 21 December 2020