Biblio

Export 1 results:
Filters: Автор is Тагарев Т.Д  [Clear All Filters]
1996
Т.Д, Тагарев, and П.И. Иванова. "Развитие на методите за прогнозиране на времеви редове." In Сборник научни трудове "Автоматика и информатика’96"., 1996.