Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is инцидент  [Clear All Filters]
2014
Monev, Veselin. Метрики за информационна сигурност в предприятията: Класификация, примери и особености In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.