Biblio

Export 2 results:
Filters: Keyword is бюджет за отбрана  [Clear All Filters]
2015
Tagarev, Todor. За отбранителна политика на Република България 2015-2020 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Tagarev, Todor. Ключови предпоставки за интегритет в отбраната: Роля на парламента In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.