Европейска мрежа за върхови постижения в управлението на заплахи и уязвимости в интернета на бъдещето: Европа за света (SysSec)

FP7-ICT-2009-5, 2010-2014 г., се разработва съвместно с: Катедра по разпределени системи и мрежи, ИИК-БАН, директор на проекта: акад. Кирил Боянов.
Статут на проекта: 
Последно обновяване: сряда, 17 Септември 2014