Метрики за киберсигурност

Описание на курса: 

Курсът се основава на разбирането, че даден обект (в случая киберсигурността) може да бъде достатъчно ефективно управлявана когато се налице възможности за измерване на получаваните резултати. В рамките на лекциите се разглеждат въпроси, свързани със създаването на система от метрики за киберсигурност, събиране, обработване и визуализиране на данни и информация в интерес на взимането на управленски решения.

Последно обновяване: петък, 16 March 2018