Изследване на сценариите за бъдещото ресурсно осигуряване на отбраната

29/11/2014

Нова статия на проф. Тагарев и доц. Велкова очертава три сценария за бюджета за отбрана на България в дългосрочен план е публикувана в Journal of Defense Management. Авторите идентифицират три сценария—“България в сивата зона на европейското икономическо пространство”, “Периферна икономика” и “Догонваща икономика”—всеки от които е правдоподобен при определена съвкупност от фоактори и условия. Представен е и кратък анализ на последствията на всеки от сценариите за отбранителната политика и въоръжените сили на Република България.

Оригиналната публикация може да бъде свободно свалена от сайта на Journal of Defense Management.

Последно обновяване: събота, 29 Ноември 2014