Ранно възстановяване и управление на последиците в резултат на природни и причинени от човека бедствия в Черноморския регион (CRISHOPE)

Проект на Германския фонд Маршал. Финансиран от GMF-BST, изпълнява се от Центъра за Източно-европейски и азиатски науки в Букурещ (със съдействието на страните, от GBSA).
Статут на проекта: 
Последно обновяване: сряда, 17 Септември 2014