Система за управление на развитието на въоръжените сили

Лекцията представя инициативи и проекти за усъвършенстване на организационното развитие в отбраната и Въоръжените сили на Република България. Разглежда се "Системата за управление на развитието на Въоръжените сили", разработена със съдейсвието на американски консултанти. Прави се критичен анализ на действащи норми и практики в управление на развитието. Представят се основните принципи и елементи на стратегическия отбранителен мениджмънт, предназначен да преодолее недостатъците на действащата система и да осигури ефективно и ефикасно управление на развитието на отбранителните способности.

Последно обновяване: петък, 11 Септември 2015