Отбранително планиране и мениджмънт

Област: 
Описание на курса: 

Курс за старши офицери, еквивалентни цивилни служители и за студенти, обучаващи се в магистърски програми на ВА "Г.С. Раковски".

Изучават се връзките между отбронителната политика, мениджмънта и стратегията за сигурност, принципите за ефективно организационно управление, основни положения от планирането на отбраната, управлението на развитието на въоръжените сили в България, НАТО и ЕС, измерване на резултати и ефикасност, усъвършенстване на организационни процеси, методи и средства за подпомагане на взимането на решения, управлението на технологичната и индустриална база на сигурността и отбраната.

Курсът се провежда на български език. Основните лекционни материали и презентации са на български език. Част от допълнителната литература е на английски език и е свободно достъпна на този сайт.

Последно обновяване: четвъртък, 20 Ноември 2014

Теми