Кооперативни проекти

Кооперативни проекти

Кооперирани доставки и поддръжка, публично-частно партньорство, интелигентна отбрана (Smard Defence), обединяване на ресурси и споделяне на способности (Pooling & Sharing)