Уроци от практиката

Уроци от практиката

Опит в операции и учения, извличане и внедряване на уроци от практиката