Управление на промяната на сложни организации в условия на висока неопределеност

2009-2011, Ръководител на проекта: ст.н.с. д-р Тодор Тагарев

Статут на проекта: 
Последно обновяване: четвъртък, 14 Септември 2017