Интелигентната организация в отбранителния сектор

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 81, София (2011)

Анотация:

Докладът представя тезиси на доклад пред национална конференция на тема „Интелигентната отбрана: националната отбранителна политика и инвестициите в отбраната през второто десетилетие на 21 век”, панел I: „Отбранителна политика, способности, ресурси”, организирана от Съюза на офицерите от резерва “Атлантик” и проведена на 29 март 2011 г. в Централен военен клуб, гр. София. В доклада са анализирани фундаменталните предизвикателства в управлението на развитието и използването на отбранителни способности в сложна среда. Пред-ставени са концепцията за „интелигентната отбрана” според официални документи на НАТО и изказвания на Генералния секретар на НАТО Андерс Фо Расмусен, както и основните характеристики на интелигентната организация. На тази основа са анализирани основните проблеми по прилагане на концепцията от министерството на отбраната на Република България.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014