Изследване на оперативната приложимост на модули за полево управление в кризисни ситуации и разработване на план за демонстрации

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 02, София (2004)
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014