Cybersecurity Threats and Challenges. International Best Practices

30/11/2014

Проф. Тагарев и доц. Минчев са сред лекторите на международната конференция "Заплахи и предиздвикателства пред киберсигурността: Международни добри практики", която ще се открие в 13.30 ч. на 1 декември в Централния военен клуб в София.

Конференцията е организирана от Атлантическия клуб в България и Британското посолсво с участието на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Последно обновяване: неделя, 30 Ноември 2014