Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации. “Бяла книга по Гражданска защита на Р. България

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 03, София (2004)
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014