Към изследването на бъдещи роли на ЕС като глобален играч в сферата на сигурността

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 92, София (2011)

Анотация:

Докладът представя основни изследователски резултати на ЦМСО и Центърът за европейски стратегии за сигурност (CESS) по работен пакет 6.1 на проект FOCUS. Предложен е начин за описание на бъдещи роли на ЕС в сферата на глобалната сигурност. Представен е задълбочен анализ на основни тенденции в глобалната сигурност. Идентифицирани са основни драйвери на промяната, както и специфични предизвикателства и възможни стратегически шокове, които биха могли да насочат развитието към едно или друго алтернативно бъдеще. Представен е рамков подход за изследване на глобалната мощ на ЕС и връзката между външни и вътрешни развития в Общата външна политика и политика за сигурност на съюза.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014