Латвия: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 125, София (2015)

ключови думи:

гражданска защита, Латвия, Министерство на вътрешните работи, Национална противопожарна и спасителна служба, отговор при бедствия, подготовка, централизация

Анотация:

Докладът предлага анализ на системата за управление при кризи на Латвия. Както и в другите две балтийски държави, системата е централизирана, т.е. представлява стройна йерархична структура, контролирана от централен орган. Докладът описва отговорностите на различните актьори, като отделя специално внимание на ролята на Националната противопожарна служба и на предвидената възможност за включване на въоръжените сили за справяне с последиците от извънредни ситуации. Докладът завършва с анализ на потенциални области на специализация.
Share/Save
Последно обновяване: вторник, 30 June 2015