От постиндустриална към неоиндустриална икономика

Тип публикация:

Report

Автори:

Velichka Milina

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 112, София (2014)

ключови думи:

глобализация, криза, неоиндустриална икономика, постиндустриална икономика, регионализация, реиндустриализация

Анотация:

След първата глобална криза на капитализма светът е изправен пред предизвикателството да намери и реализира нов успешен модел на устойчиво развитие. За САЩ, ЕС, Русия и други страни това е високотехнологична (основана на знанието) реиндустриализация и модернизация на икономиката с решаваща роля на държавата за неговото реализиране. В унисон с тази тенденция, на световната сцена процесите и политиката на глобализиране се изместват от регионализиране на глобализацията.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014