Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на България за тяхното изграждане и развитие

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 110, София (2014)

ключови думи:

интелигентна отбрана, НАТО, Обща политика за сигурност и отбрана, отбранително планиране, специализация

Анотация:

В доклада пред националната научна конференция в гр. София, 8-9 април 2013 г., се прави преглед на изискванията, постиженията и предизвикателствата пред определянето и развитието на отбранителни способности в съюзен контекст.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014