Biblio

Export 6 results:
Filters: Keyword is НАТО  [Clear All Filters]
2015
Tagarev, Todor. Ключови предпоставки за интегритет в отбраната: Роля на парламента In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
2014
Tagarev, Todor. Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на България за тяхното изграждане и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Ratchev, Valeri. Партньорството за мир на НАТО: двадесет години по-късно In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.