Отчет на дейността на Министерството на отбраната за периода на управление на Служебното правителство, 13 март – 28 май 2013 г.

Тип публикация:

Report

Източник:

CSDM Views, Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, Число 23, София (2013)

ключови думи:

интегритет, НАТО, Обща политика за сигурност и отбрана, операции, Отбранителна политика, отбранителни способности, отчетност, прозрачност

Анотация:

Министърът и заместник-министрите и началникът на кабинета в Министерството на отбраната в Служебното правителство, 13 март – 28 май 2103 г., отчитат постигнатите резултати и изпълнението на управленските приоритети и задачи, в това число осигуряването на стабилност и устойчивост в управлението на отбранителния сектор, диалога с организациите, активни по въпроси на отбранителната политика, взаимодействието със съюзници и организации от националния сектор за сигурност. Документът е представен публично и е публикуван на сайта на Министерството на отбраната на 28 май 2013 г.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 31 March 2015