Предизвикателства и Рискове пред Кибер Сигурността в Условията на Пандемия от Covid-19

Тип публикация:

Report

Източник:

CSDM Views, Число 38 (2020)

ключови думи:

дезинформация, дистанционна работа, кибер атака, киберсигурност, Ковид-19, пропаганда, социална изолация

Анотация:

<p>Пандемията от Ковид-19 предизвика криза в световен мащаб със здравни, социални, психологически, икономически и политически последици. Наложената социалната изолация доведе до изключително интензивна употреба на интернет и революционна дигитализация на човешкия живот, в неговия интерактивен, професионален, академичен и развлекателен аспект. Повишиха се и рисковете от кибер престъпления, което постави нови предизвикателства пред киберсигурността. Настоящият анализ разглежда типични рискове и вектори на кибератаки, в ситуация на нараснала дигитализация, както и основни мерки за справяне с тях. Обърнато е внимание на пропагандата и дезинформацията като вид кибер престъпления, критични за социалните системи.</p>

Share/Save
Последно обновяване: неделя, 17 May 2020