Програма за киберсигурност на организацията

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Число 139 (2021)

ключови думи:

заплахи, защита в дълбочина, контроли за киберсигурност, програма за киберсигурност, противодействие на инциденти с киберсигурността, уязвимости

Анотация:

<p>Често срещаното в литературата твърдение, че информационните технологии необратимо са навлезли в ежедневието на потребителите в личен и професионален план може да се приеме за вярно при условие, че степента за сигурност на тези технологии е на достатъчно високо ниво. Изпълнението на това условие намира израз в отношението на организациите и потребителите към сигурността на информационните системи, мрежи, приложения и информация. Възможните подходи за осигуряване на киберсигурност в организацията са два: ad-hoc подход и системен подход. В материала се аргументират ползите от използване на системния подход при третиране на проблемите с киберсигурността на базата на разработване, приемане, прилагане и обновяване на програма за киберсигурност на организацията.</p>

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 16 December 2021