Противодействие на корупцията в отбранителния сектор: Основни рискове и предизвикателства

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 83, София (2011)

Анотация:

Докладът представя основните тези на доклад пред конференция на тема “Укрепване на интегритета и противодействие на корупцията в отбранителния сектор на Украйна”, проведена на 16 май 2011 г. в гр. Киев. Признава се, че отбранителният сектор не е имунизиран срещу корупцията. Няколко фактора правят този сектор дори по-податлив на корупция, понякога проявяваща се в неочаквани форми. Към предизвикателствата на корупцията следва да се подхожда всеобхватно, но инициативите за укрепване на интегритета трябва да са фокусирани и да надграждат постигнати успехи. Прозрачността и отчетността са най-мощните инструменти за укрепване на интегритета и намаляване на корупцията в демократични общества. Прилагането им в отбраната, наред с други специфични мерки, се осъществява в рамките на концепцията за добро управление. Докладът включва примери от опита на България, които могат да се използват в текущите антикорупционни усилия в отбранителния сектор на Украйна.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014