Топ 10 заплахи за киберпространство през 2019

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, Число 133, София, p.1-12 (2019)

ключови думи:

дигитално бъдеще, киберпространството, обобщена картина на значимост, смесената дигитална реалност, топ 10 актуални заплахи

Анотация:

<p>Направените разглеждания в настоящото изследване имат за цел да представят основните направления, в които ще се развиват заплахите за киберпространството през 2019 година. Като основна тенденция се очертава запазването на приоритетна роля за кибер атаки върху иновативните технологични решения, касаещи клауд услуги, смарт мобилни решения и IoT приложения, върху които ще бъдат съсредоточени различните зловредни действия и опити за влияние по отношение на човешкия фактор, хардуера и програмното осигуряване. Като тези действия се развиват в смесената дигитална реалност на бъдещето, основана на интелигентни социални и хетерогенни комуникационни мрежи, и с активното участие на хората. При това допълнителен акцент се очаква да бъде поставен и върху регулациите и политиките за защита на личните и корпоративни данни, системи и услуги.</p>

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 09 March 2020