Biblio

Export 13 results:
Filters: Автор is Златогор Минчев  [Clear All Filters]
2015
Минчев, Златогор. Прогнозни заплахи и предизвикателства в киберпространството In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
2008
Минчев, Златогор. "Компютърно подпомагано разработване на сценарии за отбранително планиране и управление при кризи." In Втора национална конференция под патронажа на министър-председателя на Р. България „Младежта на България, европейската ни идентичност и и. София: Сборник на Младежко иновационно и информационно общество АБ,Експопринт ООД, 2008.
2007
Рачев, Валери, and Златогор Минчев. "Методика за разработване на сценарии за отбранително планиране." In Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, 2007.
2005
Програмна структура на система за КПУ по управление в извънредни ситуации In Първа национална научно-практическа конференция по управление в издънредни ситуации и защита на населението. София: ИМИ - БАН, секция ИО, 2005.